Intraoralt / Digitala avtryck

 

Vi tar emot filer från alla öppna system. Genom ett nära samarbete med utvalda återförsäljare av intraorala scanners besitter vi den senaste kunskapen. Skicka filer här.