Intraoralt / Digitala avtryck

intraoralt avtryck

Vi tar emot filer från alla öppna system. Genom ett nära samarbete med utvalda återförsäljare av intraorala scanners besitter vi den senaste kunskapen.

intraoralt avtryck skiss