Estetik / Keramik

 

Inom området estetik / keramik märker vi en allt större efterfrågan på estetiska produkter och marknaden har de senaste åren översvämmats av nya material och tekniker. Detta har ställt krav på oss som leverantörer att med omsorg välja de material som bäst kombinerar estetik och funktion på ett tillfredställande sätt. Med hjälp av vår inhouse-fräs har vi full kontroll på arbetesflödet när varje krona efter fräsning individuellt målas in och sintras på lab.

De translucenta Zirkoniamaterialen har gett oss ett brett användningsområde. Monolitiska (fullanatomiska) konstruktioner posteriort till supertranslucent anteriort i kombination med E-max har lyft estetiken till nya höjder.